GoKeuruu Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Keurusseudun yrittäjät ry
Keuruuntie 16
42700 Keuruu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tapani Paasu
040 3000 702

3. Rekisterin nimi

GoKeuruu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on mukana olevien yritysten ja kohteiden tiedotteiden kohdentaminen, GoKeuruu mobiilisovelluksen käyttäjille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Postiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu GoKeuruu sovelluksen käyttäjien tallentamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa käyttäjän vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Terakuu Oy:n tietoverkossa. Terakuu Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.